4 Tahap Mendidik Anak Mengikut Acuan ISLAM

Kita semua ingin melahirkan dan membesarkan anak-anak supaya menjadi insan yang berguna. Perkara utama yang kita semua setuju adalah, agama memainkan peranan yang utama dalam membentuk anak-anak menjadi insan yang cemerlang dunia dan akhirat. Maka, bagaimanakah kita mendidik anak-anak mengikut acuan agama ISLAM?

4 tahap telah digariskan dalam membentuk generasi masa depan iaitu;

–> TAHAP 1 (0-6 tahun) : Cara Rasulullah SAW, 1. Menyayangi, 2. Bersikap Adil, 3. Tidak merotan

–> TAHAP 2 (7-14 tahun) : Menanam nilai disiplin & tanggungjawab

–> TAHAP 3 (15-21 tahun) : Menjadi kawan kepada anak-anak

–> TAHAP 4 (21 tahun keatas) : 1. Beri kepercayaan dalam membuat keputusan, 2. Pantau, nasihat & iring doa diatas keputusan yang mereka lakukan.

Ibubapa memainkan peranan yang sangat penting dalam melaksanakan keempat-empat tahap ini. Ibubapa seharusnya tidak hanya menyerahkan tugas ini kepada guru-guru sekolah, namun seharusnya mendahului & bersama mereka (guru-guru) dalam membentuk generasi masa depan yang lebih baik.

Pemimpin masa depan lahir daripada anak-anak kecil masa kini.

Diluar sana terdapat pelbagai buku-buku dan seminar tentang keibubapaan berlandaskan ISLAM. Ibubapa digalakkan membaca & menyertai bagi menambah lagi ilmu tentang kekeluargaan dalam ISLAM.

Sekian.

Leave a Reply

Name *
Email *
Website